Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 15 mei 2018
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstel: Commissiemededeling inzake groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU COM(2017)534 (34.894)

- Brief van 20 april 2018 inzake grensoverschrijdende samenwerking

De commissie besluit de behandeling van de brief van 20 april 2018 van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake grensoverschrijdende samenwerking aan te houden tot na ontvangst van de beantwoording van de brief van de commissie van 3 april 2018.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman