E230018
Laatste revisie: 30-04-2024

E230018 - Commissiemededeling: het uitbreidingsbeleid van de Europese Unie voor 2023Op 8 november 2023 heeft de Europese Commissie haar MededelingPDF-document over het EU-uitbreidingsbeleid gepubliceerd. Met deze jaarlijkse Mededeling wordt een pakket met voortgangsrapportages over de stand van zaken in de relaties van de EU met Oekraïne, Moldavië, Noord-Macedonië, Albanië, Montenegro, Servië, Kosovo, Bosnië-Herzegovina, Georgië en Turkije meegezonden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 19 december 2023 besloot de commissie om de Mededeling en kabinetsappreciatie te betrekken bij de eerstvolgende Algemene Europese Beschouwingen.

Europees

Tijdens de Europese Raad van 14 en 15 december 2023 is ingestemd met het openen van toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en Moldavië (21.501-20, DO). Ook stemde de Europese Raad in met het verlenen van kandidaat-lid-status aan Georgië met dien verstande dat Georgië de stappen zet die in de Commissie-aanbeveling uiteen zijn gezet.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2023)690PDF-document, d.d. 8 november 2023

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 19 december 2023 besloot de commissie om de mededeling en kabinetsappreciatie te betrekken bij de eerstvolgende Algemene Europese Beschouwingen.

Op 14 november 2023 besloot de commissie EUZA om de Mededeling inzake het Uitbreidingspakket 2023 in behandeling te nemen en vooralsnog geen schriftelijk overleg te voeren. De commissie besloot ook de Mededeling te betrekken bij de eerstvolgende Algemene Europese Beschouwingen (AEB).


Behandeling Tweede Kamer

Op 12 december 2023 vond het debat over de Europese top van 14 en 15 december 2023 plaats, waar ook over uitbreiding werd gesproken (21501-20 TK, nr. 23 Item 11). Er zijn tijdens dit debat ook moties ingediend, waarover op 13 december 2023 is gestemd (21501-02 TK, nr. 24, item 9).


Standpunt Nederlandse regering

Op 1 december 2023 stuurde het kabinet de kabinetsappreciatie voor het uitbreidingspakket van 2023 (23.987, Z). Het kabinet gaat hier in op de belangrijkste elementen en aanbevelingen van het uitbreidingspakket van de Commissie.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 8 november 2023 heeft de Europese Commissie haar MededelingPDF-document over het EU-uitbreidingsbeleid gepubliceerd. Met deze jaarlijkse Mededeling wordt een pakket met voortgangsrapportages over de stand van zaken in de relaties van de EU met Oekraïne, Moldavië, Noord-Macedonië, Albanië, Montenegro, Servië, Kosovo, Bosnië-Herzegovina, Georgië en Turkije meegezonden.

De verslagen besteden met name aandacht aan de uitvoering van fundamentele hervormingen en bevatten richtsnoeren over de toekomstige hervormingsprioriteiten. De Commissie beveelt de Raad onder andere aan onderhandelingen te openen met Oekraïne en Moldavië, Georgië de status van kandidaat-lidstaat te verlenen en toetredingsonderhandelingen te openen met Bosnië en Herzegovina zodra de vereiste mate van naleving van de lidmaatschapscriteria is bereikt.

De Commissie concludeert ten aanzien van kandidaat-lidstaat Turkije dat de toetredingsgerelateerde hervormingen in beperkte mate zijn voortgezet. Hoewel Turkije een belangrijke partner voor de EU is op verschillende gebieden zoals terrorismebestrijding en voedselzekerheid, moeten er volgens de Commissie beslissende stappen worden gezet om de afstemming op het GBVB van de EU aanzienlijk te verbeteren en de samenwerking op te voeren bij het voorkomen en opsporen van omzeiling van beperkende maatregelen.


Behandeling Raad

Op Op 12 maart 2024 publiceerde de Europese Commissie het voortgangsrapport van Bosnië en Herzegovina. De regering stuurde de Kamer in de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 20 en 21 maart 2024 de kabinetsappreciatie van het voortgangsrapport (21.501-20, DR).

Tijdens de Europese Raad van 14 en 15 december 2023 is ingestemd met het openen van toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en Moldavië (21.501-20, DO). Ook stemde de Europese Raad in met het verlenen van kandidaat-lid-status aan Georgië met dien verstande dat Georgië de stappen zet die in de Commissie-aanbeveling uiteen zijn gezet.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De commissie voor Buitenlandse Zaken (AFET) behandelt het voorstel. De commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken (LIBE) is aangesteld als adviescommissie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 29 april 2024 nam het Roemeense Huis van Afgevaardigden een opiniePDF-document aan over het Uitbreidingspakket.

Op 10 januari 2024 nam de Tsjechische Senaat een resolutie aan over het uitbreidingsbeleid waarna er een politieke dialoogPDF-document aan de Europese Commissie is gestuurd.

Op 13 december 2023 nam de Duitse Bundestag twee besluiten waarin de leden steun uitspraken om de toetredingsonderhandelingen met OekraïnePDF-document en MoldaviëPDF-document te starten.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen