E160010
  ruit icoon
Laatste revisie: 14-09-2016

E160010 - Commissiemededeling over een actieplan betreffende de BTWIn dit actieplan worden de stappen uiteengezet voor de verwezenlijking van een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Naar aanleiding van de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer was het dossier geagendeerd voor de vergadering van 13 september 2016 en besloot de commissie niet in overleg te treden met de regering over het voorstel.

Europees

De Ecofinraad besprak op 25 mei 2016 de raadsconclusies over het BTW actieplan en heeft de conclusies aangenomen.


Kerngegevens

volledige titel

Commissiemededeling over een actieplan betreffende de BTW: Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU - Tijd om knopen door te hakken

document Europese Commissie

COM(2016)148PDF-document, d.d. 7 april 2016

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Naar aanleiding van de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer was het dossier geagendeerd voor de vergadering van 13 september 2016 en besloot de commissie niet in overleg te treden met de regering over het voorstel. 

De commissie Financiën besprak het actieplan op 19 april 2016 en besloot vooralsnog de behandeling in de Tweede Kamer af te wachten.

Op 12 april 2016 is het voorstel voor de eerste keer in de commissie Financiën besproken.


Behandeling Tweede Kamer

Naar aanleiding van het algemeen overleg dat op 2 juni 2016 plaatsvond, stuurde de staatssecretaris van Financiën op 8 juli 2016 een brief aan de Tweede Kamer.

De stemming over de moties ingediend op 14 juni 2016 vond plaats op 21 juni 2016. 

Op 14 juni 2016 vond een VAO over BTW plaats in de Tweede Kamer, hierbij zijn diverse moties ingediend.

Het voorstel is behandeld tijdens het algemeen overleg over BTW dat op 2 juni 2016 plaatsvond. 


Standpunt Nederlandse regering

De regering beoordeelt de plannen voor het nieuwe BTW-systeem en de uitwisseling van informatie in de EU als positief. Dit geldt ook voor de doelstellingen van de Europese Commissie om problemen in grensoverschrijdende handel weg te nemen. Het kabinet plaatst een kanttekening bij de keuze van de Europese Commissie voor een defintief btw-systeem. De regering zou namelijk de mogelijkheid willen hebben om een keuze te maken uit meerdere varianten, zoals algehele verlegging van de btw over een levering of dienst naar de afnemende ondernemer. Wat betreft de voorstellen over de tarieven verwelkomt het kabinet het voorstel over gelijke behandeling van fysieke en digitale kranten en boeken, maar wacht zij de uiteindelijke voorstellen van de Europese Commissie af voordat zij een oordeel geeft over de herziening van de huidige tarieven. Over de subsidiariteit en proportionaliteit van de commissiemededeling geeft de regering aan pas een gedegen oordeel te kunnen vellen zodra de daadwerkelijke voorstellen zijn gepresenteerd.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In dit actieplan worden de progressieve stappen uiteengezet die vereist zijn voor de verwezenlijking van een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU. Er zijn onmiddellijke en dringende maatregelen in opgenomen om de btw-kloof te dichten en het btw-stelsel aan te passen aan de digitale economie en de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen. Het biedt daarnaast duidelijke oriëntaties voor de langere termijn als het gaat om het definitieve btw-stelsel en de btw-tarieven. 

Het actieplan omvat:

  • de belangrijkste beginselen voor een toekomstige gemeenschappelijke Europese btw-ruimte;
  • kortetermijnmaatregelen om de btw-fraude aan te pakken;
  • een actualisering van het kader voor btw-tarieven en opties om lidstaten meer flexibiliteit te bieden om deze tarieven vast te stellen;
  • plannen om de btw-regels voor e-commerce te vereenvoudigen in het kader van de strategie voor een digitale eengemaakte markt en om een breed btw-pakket te realiseren waarmee het leven voor kleine en middelgrote ondernemingen gemakkelijker wordt.


Behandeling Raad

De Ecofinraad besprak op 25 mei 2016 de raadsconclusies over het BTW actieplan en heeft de conclusies aangenomen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft op 27 april 2016 een ontwerprapport opgesteld over de aanpak voor een 'definitief btw-stelsel en bestrijding van btw-fraude'. Op dit rapport zijn 239 amendementen ingediend.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

De Duitse Bondsraad is op 13 mei 2016 een politieke dialoog gestart met de Europese Commissie over de mededeling.

De volgende lidstaten hebben het dossier als prioritair geselecteerd:

Litouwen en Roemenië

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

De Europese Rekenkamer heeft een speciaal verslag uitgebracht over de aanpak van intracommunautaire btw-fraude. 


Alle bronnen