E140024
  ruit icoon
Laatste revisie: 24-09-2014

E140024 - Commissiemededeling: Richtsnoeren inzake de toepassing van maatregelen om doeltreffendheid van de Europese structuur- en investeringsfondsen te koppelen aan gezond economisch bestuur overeenkomstig artikel 23 van Verordening (EU) nr. 1303/2013De voorliggende mededeling heeft betrekking op de veranderde voorwaarden voor bijstandsverlening uit de Europese structuur- en investeringsfondsen (de zogenaamde ESI-fondsen).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie Financiën heeft deze mededeling op 23 september 2014 besproken en voor kennisgeving aangenomen. 

Europees

Op 30 juli 2014 heeft de Europese Commissie richtsnoeren gepubliceerd inzake de toepassing van maatregelen om doeltreffendheid van de Europese structuur- en investeringsfondsen te koppelen aan gezond economisch bestuur.  


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2014)494PDF-document, d.d. 30 juli 2014

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Financiën heeft deze mededeling op 23 september 2014 besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De voorliggende mededeling heeft betrekking op de veranderde voorwaarden voor bijstandsverlening uit de Europese structuur- en investeringsfondsen (de zogenaamde ESI-fondsen).

De koppeling tussen de procedures voor economisch bestuur en deze fondsen is in de afgelopen jaren versterkt als gevolg van de verscherping van Europese  maatregelen om de economische crisis te bestrijden. Artikel 23 van Verordening (EU) nr. 1303/2013, de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake de vijf ESI-fondsen (VGB)3, bevat de bepalingen waarmee de doeltreffendheid van de fondsen wordt gekoppeld aan behoorlijk economisch bestuur.

Hierdoor geldt thans voor alle vijf ESI-fondsen dat de procedures voor economisch bestuur worden nageleefd als voorwaarde. Deze conditionaliteit wordt toegepast via twee mechanismen. Ten eerste via een verzoek van de Europese Commissie om herprogrammering van een deel van de financiering wanneer dit wordt gerechtvaardigd door de in het kader van de verschillende procedures voor economisch bestuur vastgestelde uitdagingen op economisch gebied en op het gebied van werkgelegenheid. Ten tweede via een door de Commissie voor te stellen schorsing van de ESI-financiering op het moment dat bepaalde stadia in de verschillende procedures voor economisch bestuur worden bereikt. De voorliggende richtsnoeren zijn volgens de Commissie  bedoeld om meer zekerheid te verschaffen over de wijze waarop sommige specifieke bepalingen van artikel 23 zullen worden uitgevoerd. 


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen