E110070
  ruit icoon
Laatste revisie: 01-02-2016

E110070 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en relevante verslagen van bepaalde ondernemingsvormenDe Europese Commissie stelt dat haar voorstel om de Jaarrekeningenrichtlijn (78/660/EEG en 83/349/EEG) te herzien tot doel heeft om de administratieve rompslomp voor kleine bedrijven verminderen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

Nationaal

De commissie Financiën besloot op 17 januari 2012 dit voorstel alsnog voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

Op 26 juni 2013 hebben de Raad en het Europees Parlement de richtlijn ondertekend. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)684PDF-document, d.d. 25 oktober 2011

rechtsgrondslag

Artikel 50(1) van het VWEU

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Implementatie

Richtlijn 2013/34/EUPDF-document werd op 26 juni 2013 ondertekend door de Raad en Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L182 van 29 juni 2013. Deze dient uiterlijk 20 juli 2015 te zijn geïmplementeerd. 

Implementatie geschiedt middels het wetsvoorstel Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening (zie kamerstukken in de serie 34.176). 

De wet ter implementatie van deze richtlijn is op 29 september 2015 aangenomen door de Eerste Kamer en op 9 oktober 2015 gepubliceerd (Stb. 2015, 349).

De implementatie wet is op 14 oktober 2015 in werking getreden. 

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-Richtlijnen, stand per 1 januari 2016.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Financiën besloot op 17 januari 2012 dit voorstel alsnog voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie Financiën heeft op 15 november 2011 de procedure voor behandeling van dit voorstel besproken en besloten dat zij op 17 januari 2012 inbreng wens te leveren voor schriftelijk overleg. Op 6 december 2011 werd deze datum nogmaals bevestigd.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie stelt dat haar voorstel om de Jaarrekeningenrichtlijn (78/660/EEG en 83/349/EEG) te herzien tot doel heeft om de administratieve rompslomp voor kleine bedrijven verminderen. Door de vereenvoudiging zou het volgens de Commissie het makkelijker worden de jaarrekeningen op te stellen en zouden deze makkelijker kunnen worden vergeleken, duidelijker zijn en eenvoudiger te begrijpen. Buitenstaanders zoals aandeelhouders, banken en leveranciers zouden op deze manier ook een beter inzicht krijgen in de resultaten van een bedrijf en zijn financiële positie. De Commissie raamt de potentiële kostenbesparingen voor het MKB op 1,7 miljard euro per jaar.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2011)684
  25 oktober 2011
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2011)1289 deel 1
  25 oktober 2011
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2011)1289 deel 2
  25 oktober 2011
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2011)1290 deel 1
  25 oktober 2011
 • PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2011)1290 deel 2
  25 oktober 2011

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen