E090306
Laatste revisie: 23-07-2010

E090306 - Verordening inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten ihk van de stijd tegen internationaal terrorisme (bevriezing vermogensbestanddelen lijst van personen)
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Het besluit werd op 28 december 2001 gepubliceerd in Pb EG L 344.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2001)569PDF-document, d.d. 2 oktober 2001

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie


Behandeling Eerste Kamer

  • EBEK - MEMO 23
    29 november 2001

Behandeling Tweede Kamer


Standpunt Nederlandse regering

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 213 fiche 7
    2 november 2001

Samenvatting voorstel Europese Commissie


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

  • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - Procedure zonder verslag; te vinden onder ‘texts adopted by parliament’
    4 oktober 2001

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen