Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag (23.490); algemeen overleg TK 23490, 229 (nr. 229)27 februari 2002
hoort bij ... E090322 - Overeenkomst EU- Verenigde Staten over justitiële samenwerking in strafzaken
E090306 - Verordening inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten ihk van de stijd tegen internationaal terrorisme (bevriezing vermogensbestanddelen lijst van personen)
E090305 - Kaderbesluit inzake bestrijding van terrorisme
E090282 - Besluit houdende omschrijving van PMMA als nieuwe synthetische drug die aan controlemaatregelen en strafrechtelijke bepalingen moet worden onderworpen
E090265 - Kaderbesluit bestrijding mensenhandel (en mededeling mbt bestrijding mensenhandel en bestrijding seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie)
E090245 - Protocol tot wijziging van artikelen 3, 39 en 43 van Europol-overeenkomst
E090240 - Besluit tot wijziging van het besluit van 12 maart 99 houdende vaststelling van regels betreffende verstrekking van persoonsgegevens door Europol aan derde staten en instanties Initiatief van Zweden
E090239 - Kaderbesluit inzake gemeenschappelijke onderzoeksteams (initiatief België, Franse Republiek, Spanje, Verenigd Koninkrijk)
E090213 - Kaderbesluit mbt Europees arrestatiebevel en procedures van overlevering tussen Lidstaten
E090195 - Kaderbesluit inzake de tenuitvoerlegging in de Europese Unie van beslissingen tot bevriezing van vermogensbestanddelen of bewijsstukken (initiatief Franse Republiek, Zweden en België)
E090188 - Groenboek inzake de strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en de instelling van een Europese officier van justitie
E090119 - Verordening met uitvoeringsbepalingen voor de toepassing van Eurodac-verordening
afkomstig van ... Tweede Kamer