E090282
Laatste revisie: 10-12-2012

E090282 - Besluit houdende omschrijving van PMMA als nieuwe synthetische drug die aan controlemaatregelen en strafrechtelijke bepalingen moet worden onderworpenOp 6 december 2001 diende de EC dit voorstel in om de stof PMMA (verkocht als 'ecstasy' voor recreatief gebruik) te onderwerpen aan strafrechtelijke bepalingen. Het voorstel werd gebaseerd op een risicobeoordeling die in opdracht van de Horizontale Groep Drugs werd uitgevoerd door het wetenschappelijke comité van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Besluit 2002/188/JBZPDF-document is op 6 maart 2002 gepubliceerd in Pb EG L 63.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2001)734PDF-document, d.d. 6 december 2001

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 26 februari 2002 heeft de EK ingestemd met dit ontwerp-besluit (zie handelingen EK).

  • p. 1069 Eerste Kamer - 20, 1022-1074
    26 februari 2002

Behandeling Tweede Kamer

Op 27 februari 2002 heeft de TK ingestemd met dit ontwerp-besluit (zie verslag AO)


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 6 december 2001 diende de EC het voorstel in om de stof PMMA (verkocht als 'ecstasy' voor recreatief gebruik) te onderwerpen aan strafrechtelijke bepalingen. Dit voorstel werd gebaseerd op een risicobeoordeling die in opdracht van de Horizontale Groep Drugs werd uitgevoerd door het wetenschappelijke comité van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD).

In 1997 heeft de Raad een gemeenschappelijk optreden vastgesteld (97/396/JBZ) om stoffen die niet onder het VN-verdrag inzake psychotrope stoffen vallen na een risicobeoordeling aan strafrechtelijke bepalingen te kunnen onderwerpen wanneer deze stoffen gevaarlijk voor de gezondheid zijn. Bij PMMA werd vastgesteld dat de marge tussen het innemen van een dosis die een uitwerking heeft op het gedrag en een dodelijke dosis erg smal is, waardoor men al gauw een overdosis inneemt, omdat het effect van een reeds ingenomen pil niet snel genoeg waarneembaar is. Verder is PMMA geen therapeutische drug.

Het ontwerpbesluit verplicht de lidstaten de stof PMMA binnen drie maanden op de nemen in nationale wetgeving ter uitvoering van het VN-verdrag (in Nederland de Opiumwet).


Behandeling Raad

Er zijn geen wijzigingen aangebracht in de ontwerptekst van de EC. Op 28 februari 2002 heeft de JBZ-Raad het besluit vastgesteld.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden


Alle bronnen