E090173
Laatste revisie: 29-07-2010

E090173 - Beschikking houdende vaststelling van de minimumaanduiding voor signalisatie (initiatief Griekenland)Op 27 mei 2003 werd dit Griekse initiatiefPDF-document gepubliceerd. De Grieken stellen een ontwerpbeschikking voor om uniformere aanduidingen vast te stellen van signaleringsborden waarmee reizigersstromen gescheiden worden bij doorlaatposten van de buitengrenzen van de Europese Unie. Er geldt een rubriek met opschrift EU, EEA en CH - binnen een sterrenkring - met daaronder "citizens" en een rubriek "all nationalities"


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Beschikking 2004/581/ EGPDF-document is gepubliceerd in Pb EU L 261 van 29 april 2004.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 27 april 2004 werd ingestemd.

Op 17 februari 2004 is ingestemd.


Standpunt Nederlandse regering


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 27 mei 2003 werd dit Griekse initiatiefPDF-document gepubliceerd. De Grieken stellen een ontwerpbeschikking voor om uniformere aanduidingen vast te stellen van signaleringsborden waarmee reizigersstromen gescheiden worden bij doorlaatposten van de buitengrenzen van de Europese Unie. Er geldt een rubriek met opschrift EU, EEA en CH - binnen een sterrenkring - met daaronder "citizens" (voor EU-onderdanen, en onderdanen van Noorwegen, IJsland en Zwitserland) en een rubriek "all nationalities"


Behandeling Raad

Volgens het verslag van de JBZ-Raad van 19 februari 2004 is dit onderwerp uiteindelijk niet geagendeerd.


Behandeling Europees Parlement

  • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2003)0490
    18 november 2003
  • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0366/2003
    4 november 2003

Alle bronnen