Bronnen bij E090173 - Beschikking houdende vaststelling van de minimumaanduiding voor signalisatie (initiatief Griekenland) • Pb EU L261 openbaarmaking Europese Commissie - Beschikking 2004/581/EG
  6 augustus 2004
 • raadsdocument Raad JBZ - 16184/1/03 COR1 bij verslag
  27 april 2004
 • te laat aangeleverd-icoon raadsdocument Raad JBZ - 16184/1/03
  20 april 2004
 • 5276175/04 verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 317
  15 maart 2004
 • tekst plenair vastgesteld Eerste Kamer - besluit d.d. 17 februari 2004
  17 februari 2004
 • te laat aangeleverd-icoon raadsdocument Raad JBZ - 16184/03
  13 januari 2004
 • standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2003)0490
  18 november 2003
 • definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0366/2003
  4 november 2003
 • bnc-fiche DIE-434/03 Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 282 fiche 21
  21 augustus 2003
 • Pb EU C125 d.d. 27.5.03 lidstaatvoorstel Lidstaat - JAI(2003)7
  27 mei 2003