Dinsdag 12 september 2017, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.34 730 IX

Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2017 (voorjaarsnota)

Procedure

5.E170024

Voorstel voor een richtlijn inzake automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied met betrekking tot te rapporteren grensoverschrijdende constructies

Inbreng voor schriftelijk overleg

9.Uitnodiging Conference on Stability, Economic Coordination and Governance in the European Union van 29 - 31 oktober 2017

Bespreking

11.Rondvraag


Korte aantekeningen