Bronnen bij E130024 - Commissiemededeling: De EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering