Brief commissie IMRO aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de Europese klimaatadaptatiestrategie (Onderdeel van kamerstuk 33.696, A)10 juli 2013
hoort bij ... E130024 - Commissiemededeling: De EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering
afkomstig van ... Commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening