Brief staatssecretaris IenM met antwoorden op de vragen over de Commissiemededeling “De EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering (onderdeel kamerstuk 33.696, A)28 augustus 2013
hoort bij ... E130024 - Commissiemededeling: De EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering
afkomstig van ... Ministerie van Infrastructuur en Milieu