Milieuraad (21.501-08); brief regering; Aanbieding geannoteerde Agenda EU-Milieuraad 18 juni 2013 en voortgangsoverzicht van actuele Europese wetgevinginitiatieven op het terrein van Infrastructuur en Milieu (TK, 463)28 mei 2013

Bijlage