Bronnen bij E110100 - Commissiemededeling: Een centrale plaats voor mensenrechten en democratie in het externe optreden van de EU - voor een meer doeltreffende aanpak