Brief van de minister van Buitenlandse Zaken stand van zaken mensenrechtenbeleid bij aanbieding Mensenrechtenrapportage 20119 maart 2012
hoort bij ... E110100 - Commissiemededeling: Een centrale plaats voor mensenrechten en democratie in het externe optreden van de EU - voor een meer doeltreffende aanpak
afkomstig van ... Ministerie van Buitenlandse Zaken
kenmerk DMH/MR – 032/12