Begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2012 (33.000 V), Mensenrechten in het buitenlands beleid (32.735); beleidsdebat over de toekomst, rol en bevoegdheden van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en (de toetreding van de EU tot) het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM) (Handelingen 2011-2012, nr. 22, item 3, blz. 3- 50)13 maart 2012