Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 31 maart 2015
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E110100 - Commissiemededeling: Een centrale plaats voor mensenrechten en democratie in het externe optreden van de EU - voor een meer doeltreffende aanpak

- 33873

Goedkeuring tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 7 april 2015.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman