De Europese Unie kent een vrij verkeer van diensten. Het vrij verkeer van diensten geeft bedrijven in de Europese Unie het recht om zonder onevenredige belemmeringen in de Unie diensten te verrichten. Het doel van de Europese Dienstenrichtlijn is het wegnemen van belemmeringen voor het verrichten van diensten in een ander dan het eigen EU-land.