Gezamenlijke Europese doelstellingen zijn de gezondheid, de veiligheid en de economische en juridische belangen van de consumenten te beschermen en hun recht op voorlichting te verschaffen. Lidstaten mogen verdergaande bescherming doorvoeren zolang de maatregelen niet in strijd zijn met het Europese Verdrag en deze gemeld worden aan de Europese Commissie.