Europees Semester 2018 (CXXV), Nieuwe commissievoorstellen inzake een routekaart voor de verdieping van Europa's economische en monetaire unie (34.856); verslag van een schriftelijk overleg ter voorbereiding van een mondeling overleg op 24 april 2018 over het Europees semester 2018, de toekomst van de EMU, de bankenunie, het nieuwe MFK en de fiscale agenda EU (EK CXXV / 34.856, E). .

20 april 2018