JBZ-Raad (32.317); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 oktober 2015, over de JBZ-Raad van 8 en 9 oktober 2015 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) en behandelvoorbehoud EU-migratiepakket (TK, 357). .

24 november 2015