EU-voorstel: Commissiemededeling voor een Actieplan voor de opbouw van de Kapitaalmarktunie (34.339); brief inzake kabinetsreactie op actieplan Kapitaalmarktunie van Europese Commissie (EK, A). .

12 november 2015

Bijlagen