JBZ-Raad (32.317), EU-voorstellen: Europese Migratieagenda (34.215); brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake ontwikkelingen asiel en migratie (EK 32.317 / 34.215, FD). .

18 september 2015