JBZ-Raad (32.317), EU-voorstellen: Visapakket COM (2014) 163, 164 en 165 (33.943); Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 4 juni 2014, over de JBZ-Raad van 5 en 6 juni 2014 (JBZ-onderwerpen op het terrein van asiel- en vreemdelingenbeleid) (TK 32.317 / 33.943, 249)13 augustus 2014