Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag (23.490); algemeen overleg TK (nr. 242)11 september 2002