WetsvoorstellenKamerstukdossiersMoties


Schriftelijke vragen

  • 20 juni 2008, G.H.M.M. ten Horn (SP) en M.Y. Linthorst (PvdA)
    inzake de Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008-2013
    pdf pdf
    aanhangsels 2007-2008 nr. 11 (antwoord ontvangen op: 25 juni 2008)

Toezeggingen