34.556, F

Motie-Bruijn (VVD) c.s. over zekerheid vooraf over subsidie bij ingrepen van meer dan € 70.000In deze motie wordt de regering verzocht in de nieuwe subsidieregeling op te nemen dat eigenaren bij ingrepen van meer dan € 70.000 in één jaar bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden een beoordeling kunnen verkrijgen welke kosten volgens de leidraad subsidiabele kosten voor subsidie in aanmerking komen.Kerngegevens

nummer 34.556, F
ingediend 11 december 2018
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 18 december 2018 met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) J.A. Bruijn (VVD)
mede ondertekend door J.P. Backer (D66)
H.A. Binnema (GroenLinks)
P. Ester (ChristenUnie)
M.L.A. van Rij (CDA)
P. Schalk (SGP)
E.M. Sent (PvdA)
dossier(s) Wet fiscale maatregel rijksmonumenten (34.556)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)