33.019, E

Motie-Nagel (50PLUS) c.s. inzake gelijkstelling van het omroeplidmaatschap voor 65 plussers en jongerenIn deze motie wordt de regering verzocht het omroeplidmaatschap voor 65 plussers gelijk te doen zijn aan dat voor de jongeren, te weten € 7,50.Kerngegevens

nummer 33.019, E
ingediend 19 juni 2012
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 juni 2012 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PvdA, SP, PvdD en 50PLUS stemden voor
indiener(s) J.G. Nagel (50PLUS)
mede ondertekend door N.K. Koffeman (PvdD)
C.A. de Lange (OSF)
dossier(s) Wijziging Mediawet 2008 inzake aanpassing rijksmediabijdrage en beëindiging wettelijke taken van de Wereldomroep (33.019)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)