32.752, G

Motie-Vliegenthart (SP) c.s. over de GRECO-aanbevelingen omtrent partijfinancieringIn deze motie wordt de regering verzocht om met een beargumenteerde afweging te komen ten aanzien van de aanbevelingen van de Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO) met betrekking tot partijfinanciering en aan te geven welke aanbevelingen zij van plan is te implementeren en welke niet en waarom.Kerngegevens


Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BZK/AZ) heeft op 8 oktober 2013 de brief van de minister van BZK van 20 september 2013 (EK 32.752, I) met een beleidsreactie op het rapport Third Evaluation Round / Second Compliance Report on the Netherlands ”Transparency of Party Funding” (21 juni 2013, Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO)) voor kennisgeving aangenomen. De beleidsreactie betreft een uitvoering van de toezegging T01681.