31.550

Wijziging Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet inzake voortzetting subsidiëring MEE-organisatiesMet dit wetsvoorstel wordt voortzetting van de subsidiëring uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) aan MEE-organisaties verlengd. 

MEE-organisaties zijn laagdrempelige instellingen die zich richten op ondersteuning voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, al dan niet veroorzaakt door een chronische ziekte of een beperking uit het autistisch spectrum. 

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 9 december 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 december 2008 als hamerstuk afgedaan.

.


Kerngegevens

ingediend

5 augustus 2008

titel

Wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met voortzetting van de subsidiëring van de MEE-organisaties

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2008, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2009.


Documenten

7