35.300, V

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het stopzetten van nieuwe subsidieverlening voor biomassacentralesIn deze motie wordt de regering verzocht nieuwe subsidieverlening voor biomassacentrales stop te zetten.Kerngegevens

nummer 35.300, V
ingediend 19 november 2019
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 26 november 2019 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. PVV, SP, PvdD, SGP, OSF, FVD, 50PLUS en de Fractie-Otten stemden voor.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door E.B. van Apeldoorn (SP)
P.M.L. Frentrop (FVD)
G. Gerbrandy (OSF)
P. Nicolaï (PvdD)
H. Otten (Otten)
G.A. van Strien (PVV)
C. Teunissen (PvdD)
dossier(s) Miljoenennota 2020 (35.300)
behandelende commissie(s) commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)