Dit kamerstukdossier bevat publicaties inzake de Erfgoedbalans 2017.

De Erfgoedbalans is een vierjaarlijkse publicatie en biedt het parlement, het erfgoedveld, overheden, wetenschappers en particulieren inzicht in de staat waarin ons erfgoed verkeert en de effecten van het gevoerde rijksbeleid.

Aan de orde komen zowel het roerende erfgoed, zoals museale collecties en mobiel erfgoed, als het onroerende erfgoed, zoals gebouwde en archeologische monumenten en het cultuurlandschap. Het immateriële cultureel erfgoed en overstijgende thema’s, als het bereik van het erfgoed en digitalisering, komen ook aan de orde. Tot slot biedt de Erfgoedbalans een korte vooruitblik.


Kerngegevens

begonnen

10 februari 2017

titel

Culltuursubsidies: Erfgoedbalans 2017

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten

25