33.000, H

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over een plan van aanpak voor uitfasering van milieubelastende subsidiesIn deze motie wordt de regering verzocht binnen 3 maanden met een plan van aanpak te komen waarin is

uitgewerkt op welke wijze en via welk tijdpad milieubelastende subsidies in Nederland uitgefaseerd kunnen worden.Kerngegevens

nummer 33.000, H
ingediend 25 oktober 2011
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 1 november 2011 verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks, SP, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door M.J.M. Kox (SP)
C.A. de Lange (OSF)
J.G. Nagel (50PLUS)
C. P. Thissen (GroenLinks)
A. Vliegenthart
dossier(s) Miljoenennota 2012 (33.000)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)