36.329

EU-voorstel: Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een certificeringskader van de Unie voor koolstofverwijderingen (COM(2022)672)Dit kamerstukkendossier bevat relevante documenten die te maken hebben met de behandeling van het voorstel voor een verordening tot vaststelling van een certificeringskader van de Unie voor koolstofverwijderingen.

Meer informatie: E230006


Stand van zaken

Het voorstel is in behandeling bij de Eerste Kamer.


Kerngegevens

begonnen

23 maart 2023

titel

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een certificeringskader van de Unie voor koolstofverwijderingen

Documenten

6