EU-voorstel: Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een certificeringskader van de Unie voor koolstofverwijderingen (COM(2022)672) (36.329); brief aan de Vice-voorzitter van de Europese Commissie met vragen over het Europese voorstel voor een verordening inzake EU-certificering van koolstofverwijderingen (EK, B). .

3 april 2023

Bijlage