E110030
  klaver icoon
Laatste revisie: 19-12-2011

E110030 - Groenboek over de toepassing van EU-strafwetgeving op het gebied van detentieMet dit groenboek wil de Europese Commissie onderzoeken in hoeverre aan detentie gerelateerde aangelegenheden gevolgen hebben voor het wederzijds vertrouwen tussen lidstaten en voor wederzijdse erkenning en justitiële samenwerking binnen de Europese Unie. Het groenboek is onderdeel van een pakket maatregelen ter versterking van procedurele waarborgen voor verdachten in strafprocedures. De Commissie stelt dat zonder wederzijds vertrouwen op het gebied van detentie instrumenten op het gebied van wederzijdse erkenning niet goed zullen functioneren.

Antwoorden op de 10 vragen van de Commissie dienen uiterlijk op 30 november 2011 te worden verstuurd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 8 november 2011 heeft de commissie voor I&A/JBZ het groenboek en de (concept)kabinetsreactie voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De Europese Commissie heeft het groenboek detentie op 14 juni 2011 gepubliceerd.


Kerngegevens

volledige titel

Groenboek Versterking van het wederzijds vertrouwen in de Europese rechtsruimte – Een groenboek over de toepassing van EU-strafwetgeving op het gebied van detentie

document Europese Commissie

COM(2011)327PDF-document, d.d. 14 juni 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

Op 8 november 2011 heeft de commissie voor I&A/JBZ het groenboek en de (concept)kabinetsreactie voor kennisgeving aangenomen.

Op 1 november 2011 is de bespreking van de (concept)kabinetsreactie op het groenboek, die de Eerste Kamer op 14 oktober 2011 heeft ontvangen (zie voor de kabinetsreactie Nederlandse regering ), aangehouden tot 8 november 2011 .

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft op 16 september 2011 gereageerd op het verzoek om de kabinetsreactie tijdig op te sturen. Hij zegt toe de reactie uiterlijk op 28 oktober 2011 toe te sturen.

De commissie I&A/JBZ heeft op 28 juni 2011 besloten om de regering te verzoeken de kabinetsreactie op het groenboek detentie uiterlijk op 28 oktober 2011 aan de Kamer te doen toekomen. Op 29 juni 2011 is een brief met dit verzoek aan de minister voor Veiligheid en Justitie verzonden.


Behandeling Tweede Kamer

Op 16 november 2011 heeft de commissie voor V&J een algemeen overleg gevoerd waarbij onder meer is gesproken over de kabinetsreactie op het groenboek.

De Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie heeft op 14 september 2011 besloten om de minister te verzoeken de kabinetsreactie op het groenboek uiterlijk 28 oktober 2011 aan de Kamer te doen toekomen, zodat deze betrokken kan worden bij een nog te plannen algemeen overleg over Europese instrumenten in wording.

Dit voorstel is door de Tweede Kamer als prioritair geselecteerd uit het Wetgevings- en Werkprogramma 2010 van de Europese Commissie.


Standpunt Nederlandse regering

Uit de kabinetsreactie die de Eerste Kamer op 14 oktober 2011 heeft ontvangen blijkt dat het kabinet het groenboek detentie verwelkomt en met veel interesse kennis heeft genomen van de onderwerpen die in het groenboek worden aangesneden. Het kabinet heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook een aantal van zijn uitgangspunten voor samenwerking tussen de lidstaten op het gebied van detentie aan te stippen.

De reactie is als volgt opgebouwd:

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de instrumenten inzake wederzijdse erkenning (vragen 1 tot en met 3 in het groenboek), in hoofdstuk 3 op de voorlopige hechtenis (vragen 4 tot en 7) en in hoofdstuk 4 op kinderen (vraag 8). Vervolgens zijn in hoofdstuk 5 detentieomstandigheden aan de orde (vragen 9 en 10).


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Met dit groenboek wil de Europese Commissie onderzoeken in hoeverre aan detentie gerelateerde aangelegenheden gevolgen hebben voor het wederzijds vertrouwen tussen lidstaten en voor wederzijdse erkenning en justitiële samenwerking binnen de Europese Unie. Het groenboek is onderdeel van een pakket maatregelen ter versterking van procedurele waarborgen voor verdachten in strafprocedures. De Commissie stelt dat zonder wederzijds vertrouwen op het gebied van detentie instrumenten op het gebied van wederzijdse erkenning niet goed zullen functioneren. Lidstaten zullen dan mogelijk aarzelen buitenlandse beslissingen te erkennen en ten uitvoer te leggen. De Commissie denkt in dit verband aan instrumenten als de kaderbesluiten betreffende het Europees Aanhoudingsbevel, de overbrenging van gedetineerden, de wederzijdse erkenning van alternatieve straffen en proeftijd en het Europees surveillancebevel. Antwoorden op de 10 vragen van de Commissie dienen uiterlijk op 30 november 2011 te worden verstuurd.

Lees meer: uitgebreide samenvatting


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen