E090329
Laatste revisie: 23-08-2011

E090329 - Bestrijding van terrorisme (conclusies Raad 20/10/01)
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Raad

  • PDF-document verslag van raad Raad JBZ - 23490, 208
    25 oktober 2001

Alle bronnen