E090309
Laatste revisie: 14-12-2012

E090309 - Situatie van de tendensen van terrorisme in Europa
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Alle bronnen