E090304
Laatste revisie: 14-12-2012

E090304 - Verslag over de situatie van en de tendensen van het terrorisme in EuropaHet voorstel betreft het jaarlijks opstellen, met ingang van 2002, van – naast het bestaande vertrouwelijke dreigingsdocument – een openbaar dreigingsdocument; een uitdrukkelijke wens van Nederland die thans met instemming van alle lidstaten wordt ingevuld. Het komt er op neer dat jaarlijks een verslag onder de naam TE-SAT (Terrorisme: situatie en tendensen) zal worden opgesteld, waarin de situatie van het terrorisme in Europa in de afgelopen 12 maanden wordt toegelicht en de tendensen worden geanalyseerd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Raad

Uit de geannoteerde agenda blijkt dat het verslag is geagendeerd voor de JBZ-Raad van 27 en 28 september 2001. Het voorstel betreft het jaarlijks opstellen, met ingang van 2002, van – naast het bestaande vertrouwelijke dreigingsdocument - een openbaar dreigingsdocument; een uitdrukkelijke wens van Nederland die thans met

instemming van alle lidstaten wordt ingevuld. Het komt er op neer dat jaarlijks een verslag onder de naam TE-SAT (Terrorisme: situatie en tendensen) zal worden opgesteld, waarin de situatie van het terrorisme in Europa in de afgelopen 12 maanden wordt toegelicht en de tendensen worden geanalyseerd. Op basis van dit verslag, dat ook naar het Europees Parlement zal worden gezonden, kan de Raad worden verzocht zich over het terrorisme en de gesignaleerde tendensen uit te spreken. Het verslag zal geen informatie bevatten waarvan de verspreiding lopende onderzoeken, cq. de bestrijding van het terrorisme, in gevaar zou kunnen brengen. 

Het is niet duidelijk of dit document is vastgesteld. Blijkens het verslag van de JBZ-Raad waren de ministers met uitzondering van punt 2a akkoord met de lijst van punten, maar in document 12138/01 staat dit open document niet vermeld op de lijst met A-punten. Ook in het overzicht van in 2001 op het gebied van JBZ aangenomen teksten wordt het document niet genoemd.


Alle bronnen