E090292
Laatste revisie: 09-07-2003

E090292 - Debat en conclusies over bestrijding witwassen en financiële criminaliteit, inclusief strijd tegen financiering van terrorisme
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Raad

  • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 220
    5 november 2001

Alle bronnen