E090277
Laatste revisie: 10-12-2012

E090277 - Richtlijn houdende wijziging rl 91/308/EEG tot voorkoming van gebruik van financiële stelsel voor witwassen geld




Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Nationaal

Het Koninklijk besluit is gepubliceerd in Staatsblad 94 d.d. 11.03.2003 en treedt op 1 juni 2003 in werking.

Europees

Richtlijn 2001/97/EGPDF-document is gepubliceerd in Pb EG L 344 op 28 december 2001.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(1999)352PDF-document, d.d. 14 juli 1999

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Het Koninklijk besluit is gepubliceerd in Staatsblad 94 d.d. 11.03.2003 en treedt op 1 juni 2003 in werking.

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-richtlijnen, stand per 31 maart 2003.

Richtlijn 2001/97/EGPDF-document dient voor 15 juni 2003 geïmplementeerd te zijn. Implementatie heeft gevolgen voor Wet Melding Ongebruikelijke Transacties (MOT), Wet Identificatie bij financiële dienstverlening 1993 (WIF) en lagere regelgeving.


Behandeling Tweede Kamer


Standpunt Nederlandse regering

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 140 fiche 1
  6 december 1999

Samenvatting voorstel Europese Commissie


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - aangenomen teksten
  13 november 2001
 • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0380/2001
  5 november 2001
 • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - aangenomen teksten
  5 april 2001
 • PDF-document Aanbeveling EP Europees Parlement - A5-0090/2001
  20 maart 2001
 • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - aangenomen teksten
  5 juli 2000
 • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0175/2000
  21 juni 2000

Reacties Derden

 • PDF-document advies Economisch en Sociaal Comité - CES 89/2000
  26 januari 2000

Alle bronnen