E090255
Laatste revisie: 27-07-2010

E090255 - Besluit tot wijziging van het statuut voor de personeelsleden van Europol (initiatief Denemarken)In dit Deense voorstel wordt artikel 43 van het Statuut voor personeelsleden van Europol vervangen, m.h.o.o. uitwerking van de rechtspositie bij tewerkstelling buiten Nederland. De aanpassingscoëfficiënt van de bezoldiging is gerelateerd aan het Statuut voor EG-ambtenaren. E.e.a. wordt nader uitgewerkt in aanhangsel 5 en aanhangsel 9.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Dit besluit werd tijdens de JBZ-Raad van 5/6 juni 2003 vastgesteld en op 28 juni 2003 gepubliceerdPDF-document in PbEU C152/02.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Document gaf geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen op 27 mei 2003.


Behandeling Tweede Kamer

Document gaf geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen op 3 juni 2003.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In dit Deense voorstelPDF-document wordt artikel 43 van het Statuut voor personeelsleden van Europol vervangen. Lid 2 regelt de berekening van de bezoldiging bij een standplaats buiten Nederland. De aanpassingscoëfficiënt is gerelateerd aan het Statuut voor EG-ambtenaren. E.e.a. wordt nader uitgewerkt in aanhangsel 5 (reiskosten, inrichtingsvergoeding) en aanhangsel 9 (verplichtingen, arbeidsvoorwaarden, financiële bepalingen en gezinstoelagen, bepaalde onkostenvergoedingen, sociale zekerheid en schooltoelage na terugkeer in Nederland).


Behandeling Raad

Dit besluit werd tijdens de JBZ-Raad van 5/6 juni 2003 vastgesteld.


Behandeling Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft het initiatief van Denemarken op 9 april 2003 verworpen.

 • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2003)0186
  10 april 2003
 • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2003)0164
  9 april 2003
 • PDF-document aanbeveling Europees Parlement - A5-0116/2003
  7 april 2003
 • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0107/2003
  26 maart 2003

Alle bronnen