E090233
Laatste revisie: 23-08-2011

E090233 - Protocol bij de overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Unie (voorheen ontwerp overeenkomst initiatief van Franse Republiek)Het protocol beoogt te voorzien in aanvullende maatregelen op het gebied van de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, in het bijzonder ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, het witwassen van geld en de financiële criminaliteit. Het protocol voorziet in het bijzonder in een verplichting voor lidstaten tot het verstrekken van informatie over bankrekeningen van verdachte (rechts)personen, tot het verschaffen van bijzonderheden over verrichte banktransacties en tot het volgen van transacties via een bankrekening gedurende een bepaalde periode.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Nationaal

Wetsvoorstellen ter goedkeuring resp. ter uitvoering van dit protocol zijn reeds ingediend onder nummer 28.352 (R1721) resp. 28.353. 

Europees

Tijdens de JBZ-Raad van 14/15 oktober 2002 werd een toelichtend rapport vastgesteld bij het op 16 oktober 2001 totstandgekomen Protocol bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie van 29 mei 2000 (zie dossier E090229).


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Implementatie

Wetsvoorstellen ter goedkeuring resp. ter uitvoering van dit protocol zijn reeds ingediend onder nummer 28.352 (R1721) resp. 28.353.


Behandeling Eerste Kamer

Op 8 oktober 2002 werd het toelichtend rapport voor kennisgeving aangenomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie


Behandeling Raad

Tijdens de JBZ-Raad van 14/15 oktober 2002 werd een toelichtend rapport vastgesteld bij het op 16 oktober 2001 totstandgekomen Protocol bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie van 29 mei 2000 (zie dossier E090229).


Behandeling Europees Parlement


Alle bronnen