E090186
Laatste revisie: 29-07-2010

E090186 - Besluit tot instelling van Europees netwerk voor justitiële opleiding (initiatief van Franse Republiek)Gelet op de conclusies van de JBZ-Raad van 5/6 juni 2003 is het Franse initiatief van de baan, nu er een vereniging naar Belgisch recht wordt opgericht.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Standpunt Nederlandse regering

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 189 fiche 2
  13 maart 2001

Samenvatting voorstel Europese Commissie


Behandeling Raad

 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 176
  4 december 2000
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 13289/00
  14 november 2000

Behandeling Europees Parlement

 • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2002)0430
  24 september 2002

Alle bronnen