E090164
Laatste revisie: 29-07-2010

E090164 - Beschikking betreffende aanpassing van de bijlagen III en VIII van de Gemeenschappelijke VisuminstructieHet betreft hier een voorstel voor wijziging van de Gemeenschappelijke Visuminstructie, met daarin de voorgeschreven wijze waarop de consulaire vertegenwoordigingen om dienen te springen met visumaanvragen die door tussenkomst van een reisagentschap worden ingediend.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Beschikking 2002/585/EGPDF-document is gepubliceerd in Pb EG L187 van 16 juli 2002.  


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Op 2 juli 2002 werd alsnog ingestemd met de ontwerpbeschikking zoals vervat in document 8729/1/02.

Op 11 juni 2002 werd instemming onthouden wegens te late beschikbaarheid van het document.

  • p. 1704 Eerste Kamer - 34, 1690-1704
    2 juli 2002
  • p. 1516 Eerste Kamer - 31, 1488-1519
    11 juni 2002

Behandeling Tweede Kamer

Op 12 juni 2002 werd ingestemd.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het betreft hier een voorstel voor wijziging van de Gemeenschappelijke Visuminstructie, met daarin de voorgeschreven wijze waarop de consulaire vertegenwoordigingen om dienen te springen met visumaanvragen die door tussenkomst van een reisagentschap worden ingediend.


Behandeling Raad

De tekst laat de ruimte om te allen tijden de persoonlijke verschijning van de aanvrager te verlangen. Dit is voor Nederland van groot belang, aangezien Nederland geen voorstander is van het bemiddelen door reisagentschappen bij visumaanvragen. Nederland kan zich dan ook vinden in het voorstel. Wel zal Nederland in de Raad een verklaring afleggen over de juridische basis van deze wijziging, omdat zij meent dat de Raad niet de uitvoeringsbevoegdheden inzake voorschriften voor de behandeling van visumaanvragen aan zich had moeten houden maar aan de Commissie had moeten toekennen. Nederland verwijst in deze verklaring naar de zaak die de Commissie in dit verband bij het Hof van Justitie heeft aangespannen en waarbij Nederland zich heeft gevoegd.


Alle bronnen