Dinsdag 14 februari 2023, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Inloop

circa 1 minuut voor het starten van de op J&V+BiZa/AZ aansluitende vergadering

2.Vaststellen agenda

8.29279, L

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het Jaarplan 2023 van de Raad voor de rechtspraak; Rechtsstaat en Rechtsorde

Bespreking brief van de minister en jaarplan

12.Rondvraag


Korte aantekeningen