Dinsdag 14 februari 2023, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Inloop

circa 1 minuut voor het starten van de op J&V+BiZa/AZ aansluitende vergadering

2.Vaststellen agenda

12.Rondvraag


Korte aantekeningen