Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 14 februari 2023
1. 36171

Strafbaarstelling gebruik persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 14 maart 2023.

2. 36138

Uitvoeringswet verordening terroristische online-inhoud

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de PvdA (Recourt) en GroenLinks (Veldhoen) gezamenlijk en de PVV (Bezaan).

3. 31731, K

Staat van de wetgevingskwaliteit

De commissie besluit in gesprek te gaan met de Tweede Kamerrapporteurs op het thema wetgevingskwaliteit en nadien te besluiten hoe zij dit thema wenst te behandelen.

4. T03383

Toezegging Bij berechting in regio landen ertoe bewegen dat zij afstand doen van doodstraf (35.934 (R2158))

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.

5. T03389

Toezegging Nadere toelichting omtrent het begrip ‘consument’ (35.734)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.

6. 29279, L

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van het Jaarplan 2023 van de Raad voor de rechtspraak; Rechtsstaat en Rechtsorde

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.

7. T03468

Toezegging Brief corruptiebestrijding (35.925 VI)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.

8. E220024

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van EZK over voorstel voor een Verordening betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten; EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening betreffende horizontale cyberbeveiligingsvereisten (COM(2022)454)

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.

9. Mededelingen en informatie

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot de volgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren