Dinsdag 24 september 2019, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Questionnaire 32nd Bi-annual Report of COSAC

5.21.501-02, BA

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 16 september 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

7.Rondvraag


Korte aantekeningen